Guru

På grund av långvarig hundallergi hade drömmen om en hund känts som en omöjlighet. Den här rasen gav mig dock inga symtom så därför fick vi en  Australian labradoodle!

Guru är en klok vildbasare, en härlig gycklare och förtjusande personlighet. Enligt honom är en människas famn världens bästa plats. Utomhus ligger han gärna på gräsmattan och tittar på fåglar. Han upprätthåller sin kondition genom att springa längs skogar och åkrar och intervallträningen består av häftiga spurter- riktiga ärevarv utan större orsak.

Guru har tillfört, mycket kärlek till vårt liv bara genom att finnas till. Guru är en guru, för att han lär oss att leva i stunden, konsten att vara närvarande här och nu, och att stå ut med och acceptera olika känslor. Guru är världens bästa lärare.

Till den som drömmer om en hund vill vi säga att innan man fattar beslutet att skaffa en hund ska man tänka efter. Att förbinda sig till att älska och sätta gränser är så viktigt – och så belönande.

Vi var lyckligt lottade då vi  hittade till Paulas ja Stefans Sessan’s ALD och beslöt oss för att skaffa en valp av just dem. Allt har gått så bra som möjligt. Kunskaper och färdigheter har vi fått med råge. Det har känts tryggt, då vi vet att vi vid behov får stöd och svar av dem. Dessutom har kamratstödet vi fått via det diskussionsforum som öppnades för valpkullen varit det bästa tänkbara.

Gurus familj består av matte och husse. Till den utvidgade familjen hör fyra barn, fem barnbarn och tre lurviga vänner.