Vad kostar en Australian labradoodle-valp?

Då valparna har fötts tar vi hand om deras vård ända tills de överlåts till nya hem. Valpens pris in kluderar bl.a fostran enligt Puppy Culture och Bio Sensor -metoderna, mångsidiga lynnestest, veterinärundersökningar och nödvändiga vaccineringar. Med valpen följer också ett omfattande valppaket och nödvändiga anvisningar för vården av valpen. Vi står till förfogande som stöd och  trygghet under hundens hela liv och vi vill gärna ha en relation till våra hundars blivande ägare.

Valpens pris

En Australian labradoodle valp 4000 € (inkl. moms 24%)

Vad ingår i priset för ALD-valpen?

 • Hälsogranskning, id-märkning med microchip och nödvändiga vaccineringar hos veterinär
 • Ett registerutdrag med minst tre generationer från WALA:s register
 • Utförande och betalning av sterilisering eller kastrering enligt rasorganisationens krav. Detta utförs inom 18 månaders ålder.
 • Valptest och lynnesanalys som utförs av en opartisk testare
 • Hälsosam kost och avmaskning
 • Skötselråd för hunden
 • Ett års medlemsskap i föreningen Suomen australianlabradoodle ry
 • Föräldrarnas hälsotester till påseende
 • Pentu uuteen kotiin -föreläsning
 • Terveellinen ruokinta -föreläsning
 • Skriftliga trimningsanvisningar
 • Omfattande valppaket (innehåller vårdartiklar, leksaker, mat, m.m.)
 • Livslångt stöd och trygghet i hundens fostran