Överväger ni att skaffa hund? Den vård hundarna får under sina första veckor är av avgörande betydelse

Hundvalpens första levnadsveckor har avgörande betydelse för hur hunden senare kommer att förhålla sig till omvärlden. De allra första veckorna tillbringar valpen med att sova och dia sin mamma. Då koncentrerar uppfödaren sin uppmärksamhet på att försäkra sig om att mamman mår bra, har en stressfri miljö och krafter att sköta sin kull så bra som möjligt.

Från och med tredje veckan börjar ett viktigt skede i valpens liv. Valpens tidiga präglingsfas infaller under tredje till sjunde levnadsveckan. Under den här tiden har har uppfödaren i stor utsträckning möjlighet att påverka hur valpen kommer att förhålla sig till omvärlden. Därför är det viktigt att man bekantar sig väl med uppfödarens principer och kvaliteten på fostran, då man tänker skaffa en hund. Hur sker hundens socialisering? Bor hunden i hemlika förhållanden eller i en skild byggnad? Hur lär man valpen att förhålla sig till hårda ljud, barn, andra djur, cyklar, bilar osv?

Man lär redan som små valparna att vara tillsammans med människor i olika ålder. Här är valparna på besök på ett daghem.

Uppfödning av hundar – hobbyn som blev ett yrke för oss

För oss är uppfödning av hundar förutom en livsstil också ett yrke. Sessan’ s ald:s Paula Eriksson har avlagt djurskötar /djurutbildarexamen och har specialiserat sig till hundskolare. Som bäst håller Paula på och slutför en internationell examen för hundskolare vid International Dog Trainer school.

– Vi söker ständigt ny kunskap om hundfostran för att vi vill erbjuda ett balanserat  liv för hundarna och en ansvarsfullt fostrade valpar till de familjer, som köper en hund av oss.

– Alla våra avelshundar lever som familjemedlemmar antingen hemma hos oss eller i placeringsfamiljer. På det här sättert får hundarna mycket uppmärksamhet, kärlek och stimulerande sysselsättning. För oss är det av största betydelse att hundarna får  leva som i en miljö som liknar ett hem under den avgörande barndomstiden.

Hundarna deltar i vår vardagsliv. De är med oss både på arbetet och under semestern, berättar Paula här med Tara och Freja i famnen.

– Valparna växer upp i hemmets lugna vrå, men de erbjuds också möjlighet att socialisera med barn och andra hundar. Vi väljer våra valpars blivande ägare med omsorg. Vi vill följa valparnas uppväxt och ha en relation till valparnas blivande ägare.

Sessan’s ald:s Paula Eriksson är  medlem i PDTE
– Vi vill ge hundarna ett så balanserat liv som möjligt

Målet med all verksamhet för The Pet Dog Trainers on Europe (PDTE) –organisationen är att förbättra hundarnas liv. Den norska hundexperten Turid Rugaas grundade organisationen. Hon är ledande sakkunnig då det gäller hundars beteende och skolning. Till PDTE hör medlemmar från många olika länder och organisationen sprider erfarenheter och sakkunskap i dessa frågor över hela världen.

Organisationens mål är:

 • Att tillföra kunskap, så att vi bättre förstår hundars sätt att tänka och växelverka med människor och andra hundar
 • Öka förståelsen för de medel, med vilka vi kan utveckla den positiva växelverkan mellan hundar och människor 
 • Sporra medlemmarna till professionell utveckling samt aktivt föra fram god praxis i all verksamhet med hundar och i den offentliga diskussionen
Vi erbjuder valparna mångsidiga erfarenheter och inlärning vid rätt tidpunkt.

Bio Sensor -programmet ökar hundens stresstålighet och befrämjar nervsystemets utveckling

Vi använder oss av Bio Sensor -programmet, för att öka hundens stresstålighet och befrämja nervsystemets utveckling. Programmet är utvecklat för hundfostran av den amerikanska armén. Avsikten med det är att stimulera synapserna i valpens hjärna. Antalet synapser mellan hjärncellerna  inverkar på hela nervsystemets byggnad. Utvecklingen av nervsystemet hos valparna är som aktivast i 3-16 veckors ålder och Bio Sensor -programmet riktar in sig på just den åldersperioden Ju flera synapser mellan hjärcellerna som hunden har desto bättre kan den utnyttja sin hjärnkapacitet och ju tidigare nervsystemet börjar utvecklas desto flera synapser hinner uppstå under det sensitiva utvecklingsfasen. Metoden vänjer också valpen vid att bli behandlad, t.ex få klona klippta.

Fostran vid rätt tidpunkt med Puppy Culture -metoden

Puppy Culture -metoden stöder valparnas tillväxt och utveckling optimalt och ger den bästa vägkost för valpens fortsatta liv. Valparna får mångsidiga erfarenheter och skolning vid rätt tidpunkt med beaktande av de sensitiva perioderna. På det här sättet sker inlärningen när valpen själv är redo för det.

” På Puppy Culture -sidorna finns stödmaterial för nya hundfamiljer och vi rekommenderar att alla hundägare bekantar sig med det. Arbetsboken och undervisningsfilmerna ökar förståelsen för hundar och deras sätt att tänka och gestalta världen. Där finns också många praktiska råd som stöd i fostringsarbetet.

Hundvalpens senare präglingsfas infaller under veckorna 7-12, då valpen redan har flyttat hem till sin familj. Det är också viktigt att ta till var den tiden så bra som möjligt. Vi handleder gärna blivande hundfamiljer, så att de lyckas i sitt fostringsarbete.

Hundarnas fostran grundar sig på Puppy Culture -metoden inom följande delområden

 • Tidig neurologisk stimulans
 • Avvänjningen och förslag på det
 •  Utvecklingsfaser och perioder av rädsla
 • Stimulans vid tidig ålder
 • Pyssel, spel och problemlösning
 • Trygg tidig socialisering
 • Puppy Party hålls för valparna
 • Övningar för att öka mental uthållighet
 • Övningar som förhindrar aggression
 • ”Bomb resistance”-övningar
 • Val av hem för valparna

Puppy Culture:s sidor finns tilläggsinformation om fostringsmetoden och där kan man också se bl.a videomaterial med övningarna