Koiranhankinta mielessä? Koiran ensimmäisten viikkojen saama hoito on ratkaisevan tärkeä

Koirien kasvatus tehdään sydämellä.

Koiranpennun ensimmäisillä elinviikolla on ratkaiseva merkitys siihen, kuinka koira tulee suhtautumaan myöhemmin häntä ympäröivään maailmaan. Aivan ensimmäiset viikot koiranpentu viettää pääasiassa nukkuen ja emonsa maitoa juoden. Tällöin kasvattajien pääasiallinen huomio kohdistuu emon hyvinvoinnin varmistamiseen, jotta emolla on stressitön ympäristö sekä voimia hoitaa pesuettaan mahdollisimman hyvin.

Koirien kasvatus

Kolmannesta viikosta lähtien alkaa merkittävä vaihe koiranpennun elämässä. Koiranpennun varhaisleimautumisvaihe ajoittuu 3–7 viikon välille. Tänä aikana koiran kasvattajalla on mahdollisuus vaikuttaa suuresti siihen, kuinka koira tulee suhtautumaan häntä ympäröivään maailmaan. Siksi koiran hankintaa pohtiessa on erittäin tärkeää tutustua hyvin kasvattajan periaatteisiin ja kasvatustyön laatuun. Miten koiran sosiaalistuminen tapahtuu? Asuuko pentu kodinomaisessa tilassa vai erillisessä rakennuksessa? Miten pentua opetetaan suhtautumaan koviin ääniin, lapsiin, toisiin eläimiin, pyörään, autoon ja niin edelleen?

Koiran kasvatus
Koirien kasvattaminen
Pentuja opetetaan olemaan jo pienenä eri-ikäisten ihmisten kanssa. Tässä pennut ovat päiväkotivierailulla.

Koirien kasvatus – harrastuksesta tuli meille ammatti

Koirien kasvatus on meille paitsi elämäntapa myös ammatti. Sessans’ald:n Paula Eriksson on suorittanut eläintenhoitaja/eläintenkouluttajan tutkinnon ja erikoistunut koirankouluttajaksi. Parhaillaan Paula suorittaa Internatiol Dog Trainer school kansainvälistä koirakouluttajan tutkintoa.

– Haemme jatkuvasti uutta tietoa koirien kasvatuksesta, koska haluamme tarjota tasapainoisen elämän koirille ja vastuullisesti kasvatetun pennun perheille, jotka ostavat meiltä koiran.

– Kaikki jalostuskoiramme elävät perheenjäseninä joko meillä kotona tai sijoitusperheiden luona. Näin koirat saavat paljon huomiota, rakkautta ja virikkeellistä tekemistä. Meille on ensisijaisen tärkeää, että koirat saavat elää ratkaisevan lapsuusaikansa kodinomaisessa ympäristössä.

Koiramme osallistuvat jokapäiväiseen elämäämme. Ne ovat mukanamme niin työssä kuin lomallakin, kertoo Paula sylissään Tara ja Freija.

– Pennut kasvavat meillä kodin rauhassa, mutta niille tarjotaan myös mahdollisuus sosiaalistua lasten ja toisten koirien parissa. Valitsemme pentujemme tulevat omistajat erittäin huolella. Haluamme seurata pentujen kasvua ja toivommekin jatkuvaa suhdetta koiriemme tuleviin omistajiin.

Sessans’ald:n Paula Eriksson on PDTE-järjestön virallinen jäsen:
– Haluamme antaa koirille mahdollisimman tasapainoisen elämän

The Pet Dog Trainers on Europe (PDTE) –järjestön kaiken toiminnan tavoitteena on parantaa koirien elämää. Järjestön perusti norjalainen koira-asiantuntija Turid Rugaas, joka on koirien käyttäytymisen ja koulutuksen johtava asiantuntija. PDTE-järjestöön kuuluu jäseniä useista eri maista ja se jakaa asiantuntemusta, kokemusta ja tietoa maailmanlaajuisesti.

Järjestön tavoitteena on:

 • Lisätä tietoa, jotta ymmärtäisimme entistä paremmin koirien ajattelua sekä vuorovaikutusta niin ihmisten kuin muiden koirien kanssa.
 • Laajentaa ymmärrystä niistä keinoista, joilla voimme kehittää koirien ja ihmisten välistä positiivista vuorovaikutusta.
 • Kannustaa jäseniään ammatilliseen kehittymiseen sekä edistämään aktiivisesti hyviä käytäntöjä kaikessa koiratoiminnassa ja julkisessa keskustelussa.

Koirankasvatus
Tarjoamme pennuille monipuolisia kokemuksia ja opetusta oikea-aikaisesti.

Bio Sensor -ohjelma lisää koiran stressinsietokykyä ja auttaa hermoston kehittymisessä

Käytämme kasvatuksessa apuna Bio Sensor -ohjelmaa, joka lisää koiran stressinsietokykyä ja tukee hermoston kehitystä. Ohjelma on Yhdysvaltain armeijan kehittämä metodi koiranpennun kasvatukseen. Sen tarkoituksena on stimuloida pennun aivojen synapsien kehitystä. Aivosolujen välisten synapsien määrällä on vaikutus koko hermorakenteeseen. Pentujen hermoston kehitys on aktiivista 3–16 vuorokauden iässä, ja Bio Sensor -ohjelma kohdistuu juuri tuohon ikäkauteen. Mitä enemmän koiralla on synapseja aivosolujen välillä, sitä enemmän sillä on mahdollisuuksia käyttää aivokapasiteettiaan. Ja mitä aiemmin hermosto alkaa kehittyä, sitä enemmän synapseja ehtii syntyä kriittisen kehitysvaiheen aikana. Menetelmä totuttaa pentua myös käsittelyyn.

Pennun oikea-aikainen kasvatus Puppy Culture -metodin avulla

Puppy Culture -metodi tukee pentujen kasvua ja kehitystä optimaalisella tavalla ja antaa parhaat eväät pennun elämään. Pennuille tarjotaan monipuolisia kokemuksia ja opetusta oikea-aikaisesti eri herkkyyskaudet huomioiden. Näin oppiminen tapahtuu silloin, kun pentu on siihen itsekin valmis.

”Puppy Culture -sivustolla on tarjolla tukimateriaalia myös uusille koiraperheille, ja suosittelemmekin kaikkia koiranomistajia tutustumaan siihen. Työkirja ja opetusvideot lisäävät ymmärrystä koirista ja niiden tavasta ajatella ja hahmottaa maailmaa. Se antaa paljon käytännön neuvoja kasvatustyön tueksi.”

Koiranpennun myöhäisempi leimautumisvaihe ajoittuu viikoille 7–12, jolloin pentu on jo muuttanut omaan perheeseensä. Myös se aika on tärkeää hyödyntää mahdollisimman hyvin. Ohjeistamme tulevia koiraperheitä mielellämme, jotta he onnistuvat kasvatustyössään.

Koirien kasvatus tukeutuu Puppy Culture -menetelmään seuraavissa osa-alueissa:

 • Varhainen neurologinen stimuloiminen
 • Vieroituksen hoitaminen ja ehdotuksia siihen
 • Kehitykselliset ja pelkokaudet
 • Varhaisvirikkeiden tarjoaminen
 • Pulmat, pelit ja ongelmanratkaisu
 • Turvallinen, varhainen sosiaalistaminen
 • Puppy Party:n järjestäminen pentueelle
 • Henkisen kestävyyden kasvattaminen harjoitteilla
 • Aggressiota estävät harjoitteet
 • ”Pomminkestävyys”-harjoitukset
 • Kotien valitseminen

Puppy Culture –sivuilta saat lisätietoa kasvatusmetodista ja näet muun muassa videomateriaaleja harjoituksista.