FAQ

Hur kan jag skaffa en Australian labradoodle från er?

Eftersom våra hundar är som familjemedlemmar hos oss, väljer vi valparnas blivande ägare med omsorg. Vi vill träffa och diskutera med alla som ansöker om att få en valp. P.g.a Covid-19-läget träffas vi utomhus och beaktar god handhygien och säkerhetsavstånd. (Vi följer regeringens direktiv i frågan)

Vi ger valpansökningsblanketten på basen av våra samtal och vår träff. Man kommer med i valpkön då reserveringsavgiften på 500 euro är betald. Man kan vara i kön för att få valpar till den hona man vill, men det kan naturligtvis förlänga väntetiden.

Hur lång tid tar det innan man kan få en valp?

Vår valpkö är ca 8-18 månader. Väntetiden påverkas av vårt sätt att föda upp hundar, den stora efterfrågan och kundens kriterier för den valp man vill ha.

För oss är det viktigt att vi kan göra vårt arbete ytterst bra. Därför föder vi upp valpkullar utgående från våra egna resurser. Valparna behöver vård dygnet runt och därför har vi valpar endast under åtta av årets månader. Pausen i uppfödandet använder vi till att göra saker tillsammans med våra egna hundar, att utveckla vår uppfödning och för fortbildning inom branschen.

Hundens dräktighetstid är ca 60 dygn och lika lång tid till tar det tills valpen är färdig att flytta till sitt nya hem. Vi har aldrig haft valpar som annullerats för alla valpar är sålda redan innan de ens har fötts.

Vi upplever att det också finns fördelar med att man måste köa. Då har den blivande hundfamiljen tid att inhämta kunskaper i hunduppfostran och förbereda sig för valpens ankomst också på andra sätt.

Bor alla hundar avelshundar hos er?

Alla hundar som används för avel bor i det här skedet i sina egna hem och hos oss bor endast våra tre egna hundar. På detta sätt kan vi garantera att hundarna får tillräckligt uppmärksamhet och vård i hemmet.

Hundar som ska bli mammor och pappor finns i flere familjer så att vi kan välja de bästa exemplaren för avel.

De tikar, som valts för avel, är hälso- och lynnesgranskade och paras vid ca två års ålder. Den blivande mamman bor största delen av sin dräktighetstid i sitt hem, men flyttar ungefär en vecka före förlossningen till oss. Den bor sedan hos oss för att sköta sina valpar i 6-8 veckor.

Hur ofta kan en tik få valpar?

Tiken paras inte vid varje löptid, eftersom dess kropp behöver få återhämta sig helt efter den tidigare valpkullen. Vi väntar alltid minst två löptider innan följande parning sker. En tik får mellan en och tre kullar under sitt liv.

Hur försäkrar ni er om att avelshundarna är friska?

Alla avelshundar genomgår omfattande hälsogranskningar, där man bl.a kollar hundens ögon, höft, armbågar och knän. Dessutom görs DNA-test.

Testresultaten finns på vår hemsida. De ursprungliga testresultaten kan man se hos oss, dessutom kan alla som finns i valpkön be om att få dem.

Vi följer de kriterier som finns för avelshundar. Kriterierna finns på föreningen ALAEU:s hemsida, https://alaeu.com. Om en avelshund får problem med hälsan eller lynnet används den inte längre för avel.

Man kan alltid ringa till oss och fråga om testresultaten, om det är något man funderar på. Tilläggsuppgifter om de test som krävs finns också på föreningen ALAEU:s hemsida

Hur väljer ni ut hundar för avel?

Till våra avelslinjer tar vi endast med Australian labradoodlar, som är registrerade i WALA, ALAEU och ALAA, på så sätt kan vi kontrollera föräldrarnas och deras avkommas hälsouppgifter och så ser vi hundarnas fullständiga stamtavla ända från början av linjen.

Inavelsprocenten måste enligt reglerna vara under 5%. Hos oss är den nu 1-2%. Våra avelshundar kommer i nuläget från bl.a USA, Australiewn, Holland, Storbrittannien, Polen, Sverige, Norge och Danmark.

Hundarna ska absolut vara friska och ha ett gott lynne för att få bli föräldrar. Det här är det viktigaste avelskriteriet då vi väljer föräldrar, först efter det kommer hundens storlek, färg och utseende.