Koiranhankinta mielessä? Koiran ensimmäisten viikkojen saama hoito on ratkaisevan tärkeä

Koiranpennun ensimmäisillä elinviikolla on ratkaiseva merkitys siihen, kuinka koira tulee suhtautumaan myöhemmin häntä ympäröivään maailmaan. Aivan ensimmäiset viikot koiranpentu viettää pääasiassa nukkuen ja emonsa maitoa juoden. Tällöin kasvattajien pääasiallinen huomio kohdistuu emon hyvinvoinnin varmistamiseen, jotta emolla on stressitön ympäristö sekä voimia hoitaa pesuettaan mahdollisimman hyvin.

Mutta jo 3 viikosta lähtien alkaa merkittävä vaihe koiranpennun elämässä. Koiranpennun varhaisleimautumisvaihe ajoittuu 3-7 viikon välille. Tänä aikana koiran kasvattajalla on mahdollisuus vaikuttaa suuresti siihen, kuinka koira tulee suhtautumaan häntä ympäröivään
maailmaan. Siksi koiran hankintaa pohtiessa on erittäin tärkeää tutustua hyvin kasvattajan periaatteisiin ja kasvatustyön laatuun. Miten koiran sosiaalistuminen tapahtuu? Asuuko pentu kodinomaisessa tilassa vai erillisessä rakennuksessa? Miten pentua opetetaan suhtautumaan koviin ääniin, lapsiin, toisiin eläimiin, pyörään, autoon, jne?

Koirien kasvattaminen osana perhettä ja perheenjäseniksi

– Kaikki jalostuskoiramme elävät perheenjäseninä joko meillä kotona tai sijoitusperheiden luona. Näin koirat saavat paljon huomiota, rakkautta ja virikkeellistä tekemistä. Meille on ensisijaisen tärkeää, että koirat saavat elää ratkaisevan lapsuusaikansa kodinomaisessa ympäristössä.

– Koiramme osallistuvat jokapäiväiseen elämäämme. Ne ovat mukanamme niin työssä kuin lomallakin. Pennut kasvavat meillä kodin rauhassa, mutta niille tarjotaan myös mahdollisuus sosiaalistua lasten ja toisten koirien parissa. Valitsemme pentujemme tulevat omistajat erittäin huolella. Haluamme seurata pentujen kasvua, ja toivommekin jatkuvaa suhdetta koiriemme tuleviin omistajiin.

Puppy Culture –metodi kasvattamisen tukena

Sessan’s ald tekee kasvatustyötä Puppy Culture –metodia hyödyntäen, sillä se tukee pentujen kasvua ja kehitystä optimaalisella tavalla ja antaa parhaat eväät pennun elämään. Puppy Culture -menetelmässä pennuille tarjotaan monipuolisia kokemuksia ja opetusta oikea-aikaisesti eri herkkyyskaudet huomioiden. Näin oppiminen tapahtuu silloin, kun pentu on siihen itsekin valmis.

– Puppy Culture -sivustolla on tarjolla tukimateriaalia myös uusille pentuperheille ja suosittelemmekin kaikkia koiranomistajia tutustumaan siihen. Työkirja ja opetusvideot lisäävät ymmärrystä koirista ja niiden tavasta ajatella ja hahmottaa maailmaa. Se antaa paljon käytännön neuvoja kasvatustyön tueksi.

Koiranpennun myöhäisempi leimautumisvaihe ajoittuu viikoille 7-12, jolloin pentu on jo muuttanut omaan perheeseensä. Myös se aika on tärkeää hyödyntää mahdollisimman hyvin. Ohjeistamme tulevia koiraperheitä mielellämme, jotta he onnistuvat kasvatustyössään.

Puppy Culture -menetelmä tukee kasvattajaa mm. seuraavissa osa-alueissa:

 • Varhainen neurologinen stimuloiminen
 • Vieroituksen hoitaminen ja ehdotuksia siihen
 • Kehitykselliset ja pelkokaudet
 • Varhaisvirikkeiden tarjoaminen
 • Pulmat, pelit ja ongelman ratkaisu
 • Turvallinen, varhainen sosiaalistaminen
 • Puppy Party:n järjestäminen pentueelle
 • Henkisen kestävyyden kasvattaminen harjoitteilla
 • Aggressiota estävät harjoitteet
 • ”Pomminkestävyys”-harjoitukset
 • Kotien valitseminen
 • Pennunostajien valmentaminen

Tutustu Puppy Cultur-metodiin